Søndag d. 1. marts 2020, Kl. 10:30 til kl. 11:30

Fra søndag den 1. marts er gudstjenesten i Struer Kirke kl. 10.30.

Ved Per Mikkelsens pensionering på Venø, har sogne og provsti ønsket en strukturændring for  to præstestillinger. Det er blevet sådan, at Venø præsten hjælper Resen/Humlum i stedet for Struer. Til gengæld får Thorkil Lundberg og Peter Krabbe-Larsen en fuldtids præstekollega i stedet for to deltids. Det tror vi bliver til glæde og gavn både for sogn og præst. For at præstekabalen kan gå op i hele provstiet, skal Struer præsterne assistere mere i landsognene. Derfor rykker  gudstjenestetidspunktet i Struer til kl. 10.30, så præsten kan nå en gudstjeneste mere kl. 09.00. Dette bryder med en lang og god tradition her i Struer, men vi tror, at vi får stor gavn og glæde af den samlede ordning, og at vi hurtigt vender os til 10.30.

                                                                    På menighedsrådet vegne, Ejler Kærvang

Sted
Kirken, Kirkegade 42, 7600 Struer, Danmark